Middelsee Folsgeare Auf nach Deutschland

10 juli 2024 om 17:00 93 3

Omschrijving

een mooi voorbeeld van een bierbrouwer.
ook binnen Fryslan zijn er mensen die bier brouwen en bierbrouwers.
we drinken een sour van een brouwer