๐ŸŽ 14 / 17 uit De Bieromaniac 5y Anniversary Mystery Beer Aftelkalender | 17 Mystery Bier op 1 dag

3 februari 2024 om 19:00 78 5

Omschrijving

Het is alweer een tijdje geleden, dus de hoogste tijd om middels een bierige kalender ergens naar af te tellen. Net als vorig jaar tellen we niet af naar Kerst, maar in dit geval tellen we af naar het 5 jarige bestaan des Kanalen Bieromaniac’s.

Het concept is al 4 jaar hetzelfde en onttrokken aan de “Grand Christmas Calendar” van ‘The Master of Hoppets’, met onze eigen twist. In dit geval 16 blind verpakte Mystery Bieren welke wij eveneens blind proeven en blind beoordelen, waarna we deze in de video aan onszelf en jullie ontrafelen. Kijken jullie mee?

De bieren van deze 2023 / 2024 editie zijn aangekocht bij Addicted2CraftBeer.eu & BeerDudes.club, waarbij respectievelijk Johnny & Miel dus de volledige selectie hebben bepaald en samengesteld.

Deze video bevat GEEN betaalde samenwerking of gratis producten. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie over deze richtlijnen, ga naar https://desocialcode.nl